Gottwaldov

Staré jízdenky

Gottwaldov

Druh Městská hromadná doprava
Společnost Dopravní podnik města Gottwaldova
Zkratka společnosti DPMG
Místo Gottwaldov
Dnešní názvy Zlín (= Gottwaldov)