Otrokovice

Staré jízdenky

Otrokovice

Druh Městská hromadná doprava
Společnost Dopravní podnik města Gottwaldova
Zkratka společnosti DPMG
Místo Otrokovice
Dnešní názvy Zlín (= Gottwaldov)