Praha

Staré jízdenky

Praha

Druh Městská hromadná doprava
Společnost Dopravní podniky hlavního města Prahy
Zkratka společnosti DPHMP
Místo Praha